Werkwijze | Funding Subsidiemanagement

Werkwijze

Funding Subsidiemanagement is gespecialiseerd in subsidieonderzoek en het begeleiden van organisaties bij het aanvragen van subsidies. Wij kunnen ondersteuning geven vanaf het moment dat er een opdracht wordt verstrekt tot het opstellen van de subsidieaanvraag, het inrichten en ondersteuning geven van de benodigde administratie conform de voorwaarden van de subsidieregeling.

 

Subsidieonderzoek

Er zijn ruim veertienhonderd subsidieregelingen met zeer uiteenlopende aandachtsvelden en kaders. Al deze informatie is opgenomen in een database welke wij beheren en kunnen raadplegen. De meeste organisaties beschikken over onvoldoende kennis, menskracht en ervaring om in dit sterk en snel veranderend subsidieoerwoud de voor hen actuele en relevante fondsen te vinden. Met een subsidiescan inventariseren wij voor uw organisatie alle interessante mogelijkheden op subsidiegebied.


De aanvraag

Het opstellen van een subsidieaanvraag op basis van een projectplan is onze specialiteit. Het verschil tussen toewijzing en afwijzing van een subsidieaanvraag ligt niet alleen aan de kwaliteit en omschrijving van het project, maar ook aan de inhoud en wijze waarop de subsidieaanvraag vorm is gegeven.


De administratieve organisatie

De meeste subsidieregelingen kennen zeer strenge en nauwgezette administratieve regels voor verslaglegging en verantwoording. Funding ontwikkelt een administratieve organisatie waarin structuur en overzicht geboden wordt.


De administratieve rapportage

Funding kan namens de subsidienemer zorgen voor het voeren van een dusdanige administratie van de uitgevoerde projectactiviteiten en gemaakte kosten dat daarin alle gegevens tijdig, inzichtelijk, betrouwbaar en volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken.


Het monitorsysteem

Funding kan een maatwerk monitorsysteem leveren om projecten op de voet te kunnen volgen. Het is een beveiligde omgeving waarin alle benodigde verantwoording opgeslagen kan worden en de huidige realisatie zichtbaar is. Een voorbeeld van een monitorsysteem is ESF Registratie Online.


De eind- en voortgangsrapportages

In de subsidieregelgeving wordt vermeld dat de aanvrager verplicht is om voortgangsrapportages en eindverantwoording op te stellen voor het project. Mede door het monitorsysteem levert Funding efficiënt en zorgvuldig eind- en voortgangsrapportages op.


Neem contact op

Snel contact opnemen? Klik dan op de button hieronder!

Contactformulier