Projecten | Funding Groep

Subsidie Management

Subsidie Management is gespecialiseerd in subsidieonderzoek en het begeleiden van organisaties bij het aanvragen van subsidies. De uitdaging zit in het verantwoorden en behouden van het maximale subsidiebedrag. Lees hier onze werkwijze.

Wij hebben ervaring met het managen van Subsidie projecten op Europees, Nationaal, Regionaal en Lokaal niveau.

Europese Subsidies

 • Europees Sociaal Fonds (ESF) waaronder Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS) en Actieve Inclusie (AMR & VSO-PRO)
 • Duurzame Inzetbaarheid
 • Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Erasmus
 • Intereg Community Initiative (Interreg)
 • Urban Innovative Actions (UIA)

Nationale Subsidies

 • Subsidie Praktijkleren
 • Regeling Sectorplannen waaronder 'Op weg naar werkzekerheid’
 • Bestrijding Jeugdwerloosheid

Provinciale Subsidies

 • PACT Subsidie (veerkrachtige arbeidsmarkt)
 • Diverse regelingen op het gebied van arbeidsmarkttoeleiding, waaronder project Robotisering
 • Regionaal Economisch Actieprogramma Brabant (REAP) zoals o.a. Smart Design to Market

Regionale & Lokale Subsidies

 • Stagebeurs
 • Startersbeurs
 • Meesterbeurs
 • Opstartbeurs in ontwikkeling

Onze belangrijkste oprachtgevers met betrekking tot bovenstaande subsidie projecten zijn gemeenten zoals o.a. Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den-Haag, Roermond, Den-Bosch en Breda. Daarnaast ondersteunen wij ook veel VSO en Praktijkscholen bij de realisatie van ESF projecten zoals o.a. de Aloysius Stichting en de Koraal Groep.

Neem contact op

Snel contact opnemen? Klik dan op de button hieronder!

Contactformulier