Nieuws | Funding Groep

Nieuws

Bijeenkomst 16 mei Opstartbeurs


Bijeenkomst over de transitie naar duurzaam werk voor jongeren zonder startkwalificatie

Woensdag 16 mei hebben wij samen met CINOP en Tilburg University een bijeenkomst georganiseerd waarbij we het concept Opstartbeurs hebben besproken. Het doel is om kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie via een speciale methodiek, duurzaam te plaatsen op een baan. Aanwezigen waren verschillende gemeenten uit Noord-Brabant en MKB Eindhoven. De komende periode gaan wij met verschillende scholen, gemeenten en SW bedrijven in gesprek om het concept Opstartbeurs verder te ontwikkelen. De Opstartbeurs kan per regio lokaal worden ingekleurd.

Mocht je graag meer willen lezen over de problematiek en het concept Opstartbeurs. Hieronder een opsomming met de belangrijkste punten.

Hoe groot is het probleem?

Op dit moment heeft slechts 1 op de 5 jongeren uit het VSO met het uistroomprofiel arbeid een jaar na het verlaten van het VSO betaald werk. Jaarlijks gaat het om naar schatting 13.000 leerlingen die zo van school komen. Daarnaast is er de groep jongeren tussen de 23 en 27 jaar die geen werk, startkwalificatie hebben gehaald of geen opleiding meer volgen. Dat zijn er bij elkaar 64.000 (KBA Nijmegen 2016).

Wanneer je het probleem nader bekijkt kan je hierover het volgende zeggen:

 • Regulier onderwijsaanbod is onvoldoende praktijkgericht of uitdagend
 • Overgang onderwijs naar werk verloopt niet geleidelijk
 • Deel jongeren verdwijnt uit beeld
 • Loondispensatie of loonwaardebepaling heeft niet gewenste effect
 • Jongeren zonder startkwalificatie hebben op de arbeidsmarkt nauwelijks mogelijkheden voor verdere scholing

Oplossingsrichtingen

Om het huidige probleem op te lossen zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Het onderwijs meer praktijkgericht en binnen bedrijven vormgeven
 • Garanderen van kunnen blijven leren en certificeren (in stapjes met succeservaringen – open badgets en micro credits)
 • Het weghalen van de 'knip' tussen school en betaald werk bij een 'echt' bedrijf
 • Werk stimuleren in een parallelle arbeidsmarkt, de ruimte tussen uitkering en 'topsport bedrijven'

Er zijn al diverse pilots: waar in stapjes geleerd kan worden en waarbij jongeren tijdens hun stage Praktijkverklaringen kunnen behalen. De werkelijke effectiviteit van de maatregelen is nog moeilijk vast te stellen.

Sociale Firma's

Voor deze doelgroep is het daarnaast belangrijk dat beter wordt nagedacht over sociale firma's. Het is belangrijk dat er een tussenruimte komt tussen hoogproductieve bedrijven enerzijds en langdurige uitkeringsafhankelijkheid anderzijds. Sociale firma's moeten ontwikkeld worden voor het mogelijk maken en garanderen van arbeidsparticipatie van de doelgroep. De sociale firma's gaan voorzien in maatschappelijke en zakelijke behoeften die nu niet of slecht vervuld worden.

Opstartbeurs

Het lijkt interessant om aan deze bestaande concepten een gerichte vorm van werkervaring, oriëntatie en flexibele scholing toe te voegen. Dit zou kunnen via het concept ‘Opstartbeurs’. Daarnaast kan het concept Opstartbeurs een rol spelen bij het opstarten van de arbeidsparticipatie van de doelgroep als bij het opstarten van sociale fima's.

Kenmerken van de opstartbeurs zijn:

 • Invulling kan lokaal en op regionaal worden ingekleurd
 • Werkervaringsplaats van 6 maanden, waarbij sprake is van voldoende begeleiding
 • Begeleiding door jobcoach/werkconsulent vanuit de gemeente
 • Flexibel aantal uren per week: 20, 24, 28 of 32 uur
 • Orrientatie op functie – of beroepskeuze
 • Behalen erkende (deel) cerficiaten
 • Vergroten kans op duurzaam werk
 • Vergoeding van maximaal 500 euro per maand en 100 euro per maand opbouwen scholingsbudget
 • Indien gewenst loonwaarde meting

Het concept Opstartbeurs heeft de volgende meerwaarde:

 • Transitie naar werk wordt gereguleerd
 • Combinatie met flexibele scholing
 • Preventief
 • Gerichte werkervaring en orientatie vergroot kans op duurzaam werk
 • Rol arbeidstoeleider en praktijkopleider zijn op elkaar afgestemd
 • Matching en monitoring via geautomatiseerd proces
 • Inzich in rendement en effectiviteit door monitoring en rapportages per gemeente en landelijk
 • Tijd voor het opstarten van zowel het werk voor de leerling, het opstarten van de functie voor de werkgever en het opstarten van processen vanuit de gemeente.

 

Neem contact op

Snel contact opnemen? Klik dan op de button hieronder!

Contactformulier