Nieuws | Funding Groep

Nieuws

AVG - Per 25 mei 2018


Zoals u wellicht weet, vervangt per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierdoor geldt vanaf deze datum in heel de Europese Unie dezelfde privacywetgeving.

Funding Groep verwerkt met haar projecten en diensten veel persoonsgegevens. Vaak is dit op wettelijke grondslag, omdat wij gegevens verwerken voor subsidieaanvragen. Wij zijn altijd erg zorgvuldig omgegaan met deze persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het versleutelen van data, een extra beveiligde omgeving waarin de gegevens worden opgeslagen en de twee-staps-authenticatie voor onze applicaties. De AVG komt daarnaast met nieuwe richtlijnen. Zo wordt er van bedrijven verwacht om goede afspraken te maken met derden die persoonsgegevens voor jou verwerken en andersom.

Op dit moment zijn wij druk bezig om alles AVG-proof in te richten. Mocht u van ons een klant zijn, dan kunt u nog verwachten dat wij hierover contact met u opnemen. Bij Praktijkleren Nederland, Startersbeurs en Meesterbeurs zullen wij de verwerkersovereenkomst meenemen in het geautomatiseerde proces.

Bent u een klant en heeft u vragen over hoe wij omgaan met de AVG? Dan vernemen we dat graag!

Neem contact op

Snel contact opnemen? Klik dan op de button hieronder!

Contactformulier