Privacyverklaring | Funding Applicatieontwikkeling

Privacyverklaring

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
De Funding Applicatieontwikkeling B.V., gevestigd aan de Stationsstraat 29, 5038 EC te Tilburg vertegenwoordigd door drs. J.G.M. Manuhutu,

Artikel 2. Persoonsgegevens
Funding Applicatieontwikkeling B.V., verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mail
  • Telefoonnummer


Artikel 4. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor het volgende doel:

  • De mogelijkheid om contact op te nemen (contactformulier)

Funding Applicatieontwikkeling B.V. verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming van de persoon.

Artikel 5. Bewaartermijn
Funding Applicatieontwikkeling B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De contactgegevens van de betrokkenen zullen maximaal 6 maanden bewaard worden.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Funding Applicatieontwikkeling B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 7. Beveiliging
Funding Applicatieontwikkeling B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Funding Applicatieontwikkeling B.V, via info@funding.nl. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak bij Funding Applicatieontwikkeling B.V. te maken. Het is belangrijk dat u uzelf kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

De toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan niet worden ingetrokken wanneer deze op basis van een wettelijke grondslag verwerkt zijn.

Artikel 9. Cookies
Funding Applicatieontwikkeling B.V. maakt geen gebruik van cookies en van het programma Google Analytics.

Artikel 11. Wijzigingen
Funding Applicatieontwikkeling B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

Neem contact op

Snel contact opnemen? Klik dan op de button hieronder!

Contactformulier